Hur vi kommer att förhålla oss till miljön är ännu väldigt oklart. Det pågår väldigt diskussioner om vilken nivå man ska lägga strävan efter bättre miljö på. Vissa anser att det uteslutande bör ske genom striktare reglering av myndigheter och stater. Medan andra anser att det främst är en fråga som bör beröra storföretagen. En samtida linje säger även att klimatfrågan är så pass viktig att den måste vara något som vi alla förhåller oss till, oavsett om vi vill eller inte.

Egentligen handlar frågan i stor utsträckning om var man vill placera ansvaret. Och vilka grupper i samhället som har störst möjlighet att göra skillnad. I viss utsträckning handlar det även om hur man gör för att uppnå effektiva åtgärder. För att lägga ansvar på en grupp som inte har faktiska möjligheter att göra någon skillnad resulterar sällan i något positivt.

En stor del av den politiska diskussionen gällande miljöförändringar har därför kommit att handla om vad man egentligen bör vidta för åtgärder. Och vilka i samhället som har bäst förmåga att säkerställa att åtgärderna blir verklighet. Vad vi med säkerhet kan säga är att alla på ett eller annat sätt i slutändan kommer att påverkas, och att åtgärderna förmodligen kommer att påverka oss alla, men i olika utsträckningar. De flesta hoppas numera på att kommande krav och regleringar kommer att utformas på tillräckligt bra sätt för att ge riktigt effektiva resultat. Med lite tur är det även detta som kommer att ske, och att ansvaret för miljöåtgärder kommer att hamna hos just de som är bäst lämpade att göra skillnad.