Idag är det väldigt

Idag är det väldigt stort fokus på att försöka uppnå satta klimatmål och många försöker att minska sin klimatpåverkan och leva lite mer grönt. Det finns flera saker som du kan göra för att minska ditt klimatavtryck, men en sak som kommer att göra stor skillnad är vilken typ av energi som du använder dig av och även hur din energiförbrukning ser ut.

Om du försöker att sänka din klimatpåverkan så är detta första punkten som du kika på att förändra. Det är viktigt att du väljer ett energibolag som använder sig av förnyelsebar energi. Men vad innebär då detta och varför är det ett mer miljövänligt val?

Vatten-, vind- och solkraft

Det är vatten-, vind- eller solkraft som faller inom kategorin förnyelsebar energi. Med detta menar man att det är en energikälla som utvinns från jordens naturliga produktion och att den förnyas i samma takt som den används. Genom att till exempel utvinna energi från vinden, kan man ta till vara på jordens resurser, utan att sätta ett klimatavtryck eller skada jorden på något sätt. Ett mer miljösmart sätt helt enkelt och som blir allt vanligare runt om i världen.

Hur kan man säkerställa att man använder grön energi?

Om du vill säkerställa att det energibolag du använder brukar grön energi istället för fossila bränslen som till exempel genom kolverk, så är det viktigt att du gör efterforskningar. Vissa elbolag använder nämligen en kombination av båda och det är därmed viktigt att du särskiljer dessa från de bolag på marknaden som endast använder sig av förnyelsebar energi. Gör ett grönt val och jorden kommer att tacka dig, i många fall kommer det också att göra din elräkning billigare!