Är växthus miljövänligt?

Det beror på hur man definierar “miljövänlig”. Om du menar “förorenar inte luft, vatten eller mark” så är växthus inte miljövänliga. De släpper nämligen ut stora mängder koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Dessa gaser bidrar till klimatförändringar och kan ha skadliga effekter på människors hälsa. Om du menar “använder resurserna effektivt och skadar inte ekosystemet” kan växthus vara miljövänliga. Växthus kan till exempel konstrueras av återvunnet material, använda mindre vatten än traditionella jordbruksmetoder och skapa livsmiljöer för nyttiga insekter.
Generellt sett har växthus ett stort koldioxidavtryck och kan ha en negativ inverkan på miljön. Det finns dock sätt att göra dem mer miljövänliga. Det är viktigt att överväga växthusens miljöpåverkan innan man bestämmer sig för om man ska bygga ett växthus eller inte.

Var ska jag ha mitt växthus?

Om du planerar att skaffa ett växthus behöver du tänka på placeringen av det. Växthusets placering påverkar hur mycket solljus det får och hur varmt det håller sig. Det är viktigt att välja en plats som får mycket solljus och är skyddad från starka vindar. Du bör också ta hänsyn till miljön och omgivningen när du väljer en plats för ditt växthus. Om du bor i ett område med mycket luftföroreningar bör du undvika att placera ditt växthus nära en trafikerad väg.

Om du vill veta mer om hur du ska tänka när du ska placera ditt växthus så kan du klicka här och läsa mer om det. Var ditt växthus står kan göra större skillnad än du tror.