Klimatcertifierad hemsida

En spännande trend är att klimatcertifiera sin hemsida i syfte att visa att man även förhåller sig till klimatet när det kommer till den immateriella världen. Men då det ännu inte finns något officiellt organ eller institut som erbjuder denna sorts certifiering är det väldigt oklart vad det egentligen innebär att skaffa en sådan certifiering för sin hemsida.

Grunden till idén med att skaffa ekostämpel på en hemsida kom i samband med uppmärksammandet av att hemsidor i överlag faktiskt är ganska miljökrävande. Eller snarare att serverdrift och internet i stort kräver en hel del resurser. Men genom att optimera hemsidorna i sådan utsträckning att de inte kräver särskild mycket processorkraft har visat sig vara ett enkelt sätt att på det stora hela dra ned energiförbrukningen på internet.

Men hur går det till? Hur man väljer att angripa problemet beror mycket på vilken ambitionsnivå man har. Att undvika skriptbaserade hemsidor och inte använda publiceringsplattformar är ofta ett sätt att göra hemsidorna mer miljömässigt effektiva. Ofta används begreppet statiska hemsidor för att anspela på den sorts hemsidor som inte måste genereras varje gång någon besöker dem. Dessa hemsidor var standard fram till 2000-talet, då skriptbaserade sidor helt och hållet tog över.

I framtiden kommer klimatcertifiering av hemsidor förmodligen att bli något avsevärt mycket mer centralt, och något som allt fler kommer behöva förhålla sig till. Men än så länge är det något väldigt nischat som bara ett fåtal engagerar sig i. Men om världen i stort ska lyckas ställa om till klimatneutralitet så är hemsidor och servrar definitivt något som man behöver förhålla sig till.